Klimatyzacja i wentylacja dla dużych obiektów

Centrale klimatyzacyjne serii VEX ,ZCN firmy EXHAUSTO A/S

Stosowane są we wszystkich obiektach użyteczności publicznej typu : kina, restauracje ,hotele, budynki biurowe itp. pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych typu: szpitale, clean room, pomieszczenia produkcyjne związane z przemysłem spożywczym: mięsnym ,rybnym itp. , w pomieszczeniach o podwyższonej korozyjności :baseny, w halach magazynowych i produkcyjnych.

 • Centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym -przykładowe minimalne wymagania odnośnie dostarczanych central klimatyzacyjnych.
 • Centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym przeznaczone do klimatyzacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej o podwyższonych wymaganiach higienicznych , standard wykonania wg VDI 6022, Państwowego Zakładu Higieny; PN EN 13053. Klasa prędkości powietrza zgodnie z EN13053:2011
 • Wentylatory promieniowo osiowe, silniki wentylatorów EC -elektronicznie komutowane . Centrale mogą być dostarczone w wykonaniu zewnętrznym. Centrale wyposażone są w drzwi inspekcyjno-serwisowe oraz oświetlenie wewnątrz, umożliwiające mycie i czyszczenie oraz serwis.

Właściwości mechaniczne obudowy wyznaczone zgodnie z klasyfikacją normy PN-EN 1886 ,potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki certyfikacyjnej.

 • Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy
  KLASA T2
 • Współczynnik wpływu mostków cieplnych
  KLASA TB3
 • Wytrzymałości mechaniczne obudowy
  KLASA D2
 • Szczelność obudowy
  -400Pa - KLASA L2
  +700Pa - KLASA L2
 • Kategoria korozyjności- Wysoka agresywność atmosfery
  KLASA C4
 • Szczelność osadzenia wkładu filtracyjnego
  KLASA F9
 • Minimalna grubość panelu -40mm, obustronne zabezpieczenie antykorozyjne.
 • Certyfikat EUROVENT dla każdego urządzenia, potwierdzający zgodność między danymi przedstawionymi na kartach doborów urządzeń z rzeczywistymi parametrami urządzeń.
 • Automatyka wyposażona w sterowniki swobodnie programowalne zdolne do komunikacji z system nadrzędnym -BMS -protokół TCP/IP, z funkcją Webserwera.

Przykładowy dobór urządzeń (zobacz PDF).

This text is copied from www.exhausto.com – for latest update of data, please visit www.exhausto.com.